Điều Kiện Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần Sau Khi Nghỉ Việc

Theo Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22.6.2015 quy định về việc thực hiện chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động như sau:

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Tại Khoản 3, Điều 110, Luật BHXH quy định: “Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc được tính từ khi người lao động chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội, và điều kiện nghỉ việc đủ một năm trở lên là điều kiện đủ để bạn có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay: 0899 399 499